Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Jídelníček MŠ 30. 10. - 3. 11. 2023
Jídelníček ZŠ 30. 10. - 3. 11. 2023
31
Halloween 2023 ve škole
1
KRTKŮV ROK
2
Mezinárodní den vitamínu D
3
STRAŠIDELNÁ STEZKA ODVAHY
4 5
6
Jídelníček MŠ 6. 11. - 10. 11. 2023
Jídelníček ZŠ 6. 11. - 10. 11. 2023
7 8
Sběr papíru
9
Sběr papíru
Tripartity
10
Sběr papíru
11
Sběr papíru
12
Sběr papíru
13
Jídelníček MŠ 13. 11. - 17. 11. 2023
Jídelníček ZŠ 13. 11. - 17. 11. 2023
14 15 16 17 18 19
20
Předškoláček
Státní vědecká knihovna - 4.a 5.roč.
Jídelníček MŠ 20. 11. - 24. 11. 2023
Jídelníček ZŠ 20. 11. - 24. 11. 2023
21
Zdravá 5
22
BESEDA S MGR. V. ČERMÁKOVOU Z PPP HK
23 24 25 26
27
Připojení ke stávce Českomoravských odborových svazů pracovníků ve školství
uzavření školy
Přerušení provozu MŠ
Jídelníček MŠ 27. 11. - 1. 12. 2023
Jídelníček ZŠ 27. 11. - 1. 12. 2023
28 29 30 1
1.třída - knihovna v HK
2
adventní jarmark 2023
3
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada


Zápis z jednání školské rady

Datum konání: 30. 8. 2022

Zápis z 34. jednání školské rady konané dne 30. 8. 2022

Více

Publikováno 3. 10. 2022 14:57

Zápis o volbě zástupců do školské rady ze dne 5. 4. 2022

Datum konání: 8. 4. 2022

 

Více

Publikováno 5. 5. 2022 10:49

Vyhlášení voleb do školské rady

Datum konání: 5. 4. 2022

Vážení kolegové,

Více

Publikováno 5. 5. 2022 10:44


Školská rada

  • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
  • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Školská rada (dle § 168  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Údaje o školské radě při škole v Kratonohách

Datum zřízení: 23. 9. 2005

Počet členů: 6 

 

Členové:

Školská rada pracuje od 05.04.2022 v tomto složení:

Zástupci za zřizovatele:

  • Radka Lehká
  • Bc. Markéta Vinšová

Zástupci zákonných zástupců:

  • MUDr. Adéla Vyleťalová
  • MUDr. Kateřina Bílá Rybková

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Eva Majkusová
  • Mgr. Jitka Machová

Dokumenty