Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
vánoční prázdniny
27
vánoční prázdniny
28
vánoční prázdniny
29
vánoční prázdniny
30
vánoční prázdniny
31
vánoční prázdniny
1
vánoční prázdniny
2
vánoční prázdniny
Jídelníček MŠ 2. 1. - 6. 1. 2023
Jídelníček ZŠ 2. 1. - 6. 1. 2023
3 4 5 6 7 8
9
Jídelníček MŠ 9. 1. - 13. 1. 2023
Jídelníček ZŠ 9. 1. - 13. 1. 2023
10 11 12
keramika
13 14 15
16
Předškoláček
Jídelníček MŠ 16. 1. - 20. 1. 2023
Jídelníček ZŠ 16. 1. - 20. 1. 2023
17
První pomoc
18 19
Třídní setkání rodičů, učitelů a žáků
20 21 22
23
Jídelníček MŠ 23. 1. - 27. 1. 2023
Jídelníček ZŠ 23. 1. - 27. 1. 2023
24 25
Tonda obal na cestách
26
keramika
27 28 29
30
Knihovna v Kuklenách_1.třída
Jídelníček MŠ 30. 1. - 3. 2. 2023
Jídelníček ZŠ 30. 1. - 3. 2. 2023
31
pololetní vysvědčení
1 2 3
pololetní prázdniny
4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada


Zápis z jednání školské rady

Datum konání: 30. 8. 2022

Zápis z 34. jednání školské rady konané dne 30. 8. 2022

Více

Publikováno 3. 10. 2022 14:57

Zápis o volbě zástupců do školské rady ze dne 5. 4. 2022

Datum konání: 8. 4. 2022

 

Více

Publikováno 5. 5. 2022 10:49

Vyhlášení voleb do školské rady

Datum konání: 5. 4. 2022

Vážení kolegové,

Více

Publikováno 5. 5. 2022 10:44


Školská rada

  • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
  • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Školská rada (dle § 168  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Údaje o školské radě při škole v Kratonohách

Datum zřízení: 23. 9. 2005

Počet členů: 6 

 

Členové:

Školská rada pracuje od 05.04.2022 v tomto složení:

Zástupci za zřizovatele:

  • Radka Lehká
  • Bc. Markéta Vinšová

Zástupci zákonných zástupců:

  • MUDr. Adéla Vyleťalová
  • MUDr. Kateřina Bílá Rybková

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Eva Majkusová
  • Mgr. Jitka Machová

Dokumenty